Kata Mutiara Bijak Islami Penyejuk Hati Terbaru

Kata Mutiara Bijak Islami seperti halnya kata bijak atau kata mutiara penyejuk hati yang lain dan berisikan nasehat atau motivasi yang sangat baik untuk kehidupan ini, adapun yang membedakannya hanyalah kata mutiara islami ini berisikan hadits ataupun firman Allah SWT,yang sudah barang tentu bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan kita yang sesuai dengan ajaran islam.yang dapat menjadikan kehidupan kita lebih baik dan penuh ketenangan dalam jiwa kita semua.

Jika kita membaca mendengar dan bisa memahami juga mengamalkan arti atau makna dari sebuah kata mutiara islam sejatinya kita akan bisa menjalani kehidupan dengan bijaksana dengan begitu Insya Allah kehidupan kita bisa berkwalitas dan berharga juga memberikan manfaat bagi sesama.


Berikut kita mari simak Kata Mutiara Bijak Islami Penyejuk Qalbu Yang Penuh Dengan Nasehat Kehidupan yang sebagian besar berisi hadits hadits semoga dengan membacanya kita juga bisa menyerap dan mengamalkan nya untuk bekal menjalani kehidupan ini.

Orangtua adalah pintu surga yang paling tengah,apabila kau mau maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah".(HR. Tirmidzi).

Jika Allah yang menjadi tujuan, kenapa harus dikalahkan oleh rintangan-rintangan yang kecil di hadapan Allah? Jika mencari nafkah merupakan ibadah, semakin kerja keras kita, insya Allah semakin besar pahala yang akan diberikan oleh Allah. Jika nafkah yang didapat merupakan bekal untuk beribadah,maka semakin banyak nafkah yang didapat,semakin banyak ibadah yang bisa dilakukan.
Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja,siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. (Ali bin Abi Thalib)

Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali (HR Tirmidzi)
Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.” (HR. Bukhori dan Muslim)
Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. (HR. Ath-Thabrani)

Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya (usahanya). (HR. Bukhari)

Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. (HR. Ath-Thabrani)

Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya. (HR. Ath-Thabrani)

Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. (HR. Bukhari)

Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. (HR. Bukhari)

Nak..Jangan pernah menghitung apa yang telah kau berikan, tapi ingatlah apa yang telah kau terima.

Dan tolong-menolonglah kalian dalam melaksanakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”. (Al-Mâidah : 2)

 Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi)

Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. (Mutafaq'alaih)

Apabila diserukan untuk shalat datangilah dg berjalan dgn tenang.Apa yg dapat kamu ikuti shalatlah dan yg tertinggal lengkapilah.(HR. Ahmad)

Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. (HR. Tirmidzi)

Takutlah kalian terhadap sikap kikir, karena sesungguhnya kikir itu telah membinasakan orang2 sebelum kalian.(HR Muslim)

Tidak ada orang yang kurang atau lebih rendah daripada orang lain, karena sesungguhnya dia hanya berbeda.

Gunakan waktu sebaik mungkin.Tak ada yg harus disesali.Waktu akan terus berganti dan hanya yg terbaik yg harus kita tuju.

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. (QS. Al-Tahrim: 8)

Kejujuran adalah ketentraman, dan kebohongan adalah kebimbangan. (HR.Tirmidzi)

Tidak kecewa orang yang istikharah, tidak menyesal orang yang bermusyawarah & tidak akan melarat orang yang hemat.(HR.Thabrani)

Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan.(HR.Muslim)

Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan sejak mereka diciptakan.(HR.Bukhari,Muslim)

Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. (Thaha:2)

Ya Allah ampunilah ksalahan,kebodohan & keterlaluanku dlm sgala urusan. Ampuni pula sgl dosa yg Engkau lbh mngetahui drpd aku. (HR.Muslim)

Seseorang yg membaca tasbih seratus kali itu dituliskan baginya seribu kebaikan atau dihapuskan baginya seribu dosa.(HR.Muslim)

Orangtua adalah pintu surga yang paling tengah, apabila kamu mau maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah.(HR.Tirmidzi)

Termasuk dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.(HR.Tirmidzi)

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah, dan azab neraka, serta dari keburukan kekayaan dan kefakiran.(HR.Abu Daud).

Di antara akhlak seorang mukmin adalah baik dalam berbicara, tekun bila mendengarkan, berwajah ceria, dan menepati janji.(HR. Ad-Dailami)

Wanita dinikahi krn 4 hal, krn harta kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya & krn agamanya. Hendaknya pilihlah hal agamanya.(HR.Muslim)

Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah sehatkanlah penglihatanku. (HR.Abu Daud)

Beruntunglah orang yg berislam, dikaruniai rezeki yg cukup, & dia dijadikan menerima apapun yg dikaruniakan Allah (kepadanya).(HR.Muslim)

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS. Luqman:18)

Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.(HR. Muslim)

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad) agar kalian diberikan rahmat.” (QS. Ali ‘Imran: 132)

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.(Az Zumar:10)

Itulah beberapa contoh Kata Mutiara Bijak Islami Penyejuk Qalbu yang dapat menenangkan hati kita serta jiwa kita